Skraldeskuret

Beboelsen følger Frederiksberg Kommunes regler for affaldssortering.
Til husholdningsaffaldet har ejendommen nedstyrtningsskakte, og affaldet afhentes ved hjælp af et centralt skraldesug.
Det øvrige affald fordeles i containerne, som er placeret i skraldeskuret, hvor der kan afleveres småt brændbart, papir, pap, metal, elektronik og hård plast.
Storskrald må ikke henstilles i skraldeskuret, men det indsamles og afhentes regelmæssigt, dog ikke sanitet og byggeaffald som beboerne selv skal køre på genbrugsstationen.
Læs mere om affaldssortering i ”Dokumenter” på hjemmesiden.