Parkering

Der er i øjeblikket 72 parkeringspladser på området. For at få en parkeringslicens skal beboeren vise en registreringsattest som bevis på, at man ejer en bil. Alle bilejere har ret til én parkeringslicens. Der er nedsat et parkeringsudvalg, som skal se på mulighederne for at anlægge flere p-pladser, uden at skæmme de grønne fællesområder.